13/03/2020

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bielsku Podlaskim

zwraca się z prośbą do wszystkich klientów

o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych

w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Studziwodzka 37


Rekomenduje się korzystanie z możliwości załatwienia spraw drogą

elektroniczną bądź telefoniczną. Wszystkie telefony kontaktowe dostępne na stronie internetowej – www.mpobielsk.pl


Prośba ta wynika z troski o bezpieczeństwo klientów i pracowników

w okresie rosnącego ryzyka epidemiologicznego.

thin