11/02/2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski – WR

Do pobrania:

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Sprostowanie – Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia