05/01/2021

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski – zamówienie w trybie z wolnej ręki


Do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia