Witaj na stronie

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

Bielsk Podlaski

+48 731 007 401

mpo@mpobielsk.pl

13/10

2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych.

13/08

2021

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie z wolnej ręki

 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 – 700 Mg

07/07

2021

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. : „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 – 700 Mg”


Wyniki postępowania w PDF

23/062021

Ogłoszenie o zamówieniu

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 (Z.2)

10/05

2021

Informacja z działalności

Informacja z działalności

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o. o.

w Bielsku Podlaskim w roku 2020.

22/03

2021

Ogłoszenie o przetargu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

o kodzie 20 02 01

05/01

2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski – zamówienie w trybie z wolnej ręki

05/01

2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu samochodu do wywozu odpadów.

20/11

2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

w 2021 r.

28/102020

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski

23/09 2020

Ogłoszenie

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na dobrowolne badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 351 z późn. zm.).

13/03 2020

Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bielsku Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Studziwodzka 37. Rekomenduje się korzystanie z możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Wszystkie telefony kontaktowe dostępne na stronie internetowej - www.mpobielsk.pl

12/03 2020

Informacja o przetargu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski – WRDo pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia26/02 2020

Informacja o przetargu

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18/02 2020

Informacja o przetargu

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty

11/02 2020

Informacja o przetargu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski – WR

07/02 2020

Informacja o przetargu

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.Do pobrania:

31/12 2019

Informacja o przetargu

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski.

Harmonogramy wywozu odpadów

Z zabudowy wielorodzinnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Spółka z o.o.


ul. Studziowdzka 37


17-100 Bielsk Podlaski


NIP 543 218 79 76


telefon: 731 007 401


adres e- mail: mpo@mpobielsk.pl

Zapraszamy do kontaktu